LCCP

LISTA ANALIZELOR EFECTUATE

IN LABORATORUL CONTROLUL CALITATII PESTICIDELOR

 

1.Analize efectuate in vederea determinării calității produselor de protecție plantelor tarifate conform Ordinului n. 537/2019

Nr. crt.

Denumirea metodei

Tarif

(lei/analiza)

Durata metodei (zile)

1

Determinarea densității*)

41

1

2

Determinarea gradului de dizolvare și stabilitatea soluției*

42

2

3

Determinarea spumei persistente*

29

1

4

Determinarea stabilității soluției*

41

2

5

Determinarea stabilității emulsiei*

41

2

6

Determinarea pH-ului*

39

1

7

Determinarea suspensibilității*

81

3

8

Determinarea umectabilității*

28

1

9

Determinarea concentrației de mancozeb

87

2

10

Determinrea concentrației de sulf

67

2

11

Determinarea concentrației de cupru

74

2

12

Determinarea concentrației substanțelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV pe faza inversată**

742

5

13

Determinarea concentrației substanțelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV pe fază normală**

871

5

14

Determinarea concentrației substanțelor active din pesticide prin tehnica HPLC-UV și separare prin schimb ionic **

674

5

15

Determinarea concentrației substanțelor active din pesticide prin tehnica GC-FID pe coloană polară**

466

5

16

Determinarea concentrației substanțelor active din pesticide prin tehnica GC-FID pe coloană nepolară**

608

5

17

Determinarea concentrației substanțelor active prin tehnica GC/MS

554

5

18

Determinarea concentrației substanțelor active prin tehnica LC/MS

556

5

*) Metodele sunt acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018

 

**) Metodele sunt acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018 pentru urmatoarele substanțe active: cipermetrin, cimoxanil, nicosulfuron, tiofanat-metil, tiuram, tiametoxam, clotianidin, tiacloprid, imidacloprid, clorsulfuron, metsulfuron-metil, rimsulfuron, tribenuron-metil, tifensulfuron, clorpirifos, procloraz, boscalid, piraclostrobin, deltametrin, glifosat, propiconazol, ciproconazol, lambda cihalotrin, clorotalonil, captan, trifloxistrobin, azoxistrobin, propamocarb clorhidrat, tebuconazol

 

 

 

 

2. Lista analizelor efectuate In vederea determinării fenomenului de fitotoxicitate din plante și sol tarifate conform Ordinului n. 536/2019

Nr. crt.

Denumirea metodei

Tarif

(lei/analiza)

Durata metodei

( zile)

1

Determinarea substanțelor active din plante prin tehnica GC/MS

407

7

2

Determinarea substanțelor active din sol prin tehnica GC/MS

407

7

3

Determinarea substanțelor active din plante prin tehnica LC/MS

467

7

4

Determinarea substanțelor active din sol prin tehnica LC/MS

467

7

 

Metodele nu sunt acreditate conform standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018