Centre Mobile

Autoritatea Națională Fitosanitară (A.N.F.), cu sediul în Voluntari, B-dul. Voluntari nr. 11, oraș Voluntari, cod poştal 077190, cod fiscal 34334188, doreşte să achiziţioneze prin licitație deschisă: “Centre mobile de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de proțectie a plantelor - 6 bucați”.

Anunțul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (S.E.A.P.) în data de 14.06.2020 și are alocat numărul [CN1021813] iar în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) a fost publicat în date de 15.06.2020 și are alocat numărul 2020/S 114-276225.

Anunt de participare SEAP

Anunt de participare JOUE

Descarcă ataşamente: