Obiective

Sănătatea plantelor este fundamentală pentru susținerea și competitivitatea agriculturii, siguranței alimentelor și a protecției mediului. Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare pe teritoriul României poate avea ca efect creșterea cantităților de produse de protecție a plantelor utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei privind utilizarea durabilă a acestora. Mai mult pentru un număr reglementat de boli și dăunători nu există tratamente curative posibile.

Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare poate determina daune serioase culturilor agricole, plantelor din grădini publice și private, păduri și degradarea ecosistemelor naturale.

OBIECTIVE